Ziekteverzuim problematisch? Bereken online

Nieuwsbrief

Digitaal gehandtekende ziektebriefjes ?

Zoals elk medisch document moet ook het ziektebriefje steeds gehandtekend zijn.

Het ideaal is natuurlijk dat het attest een origineel handgeschreven handteken draagt.

Dit toont dan met de meeste waarschijnlijkheid aan dat er een persoonlijk contact geweest is tussen de arts en de patiënt.

Momenteel wordt er ook digitaal getekend. Hierin bestaan verschillende soorten:

 

De gewone electronische handtekening:

 De gewone elektronische handtekening is de meest eenvoudige vorm van ondertekening. Zij biedt echter geen garanties voor de authenticiteit van de handtekening (d.i. de zekerheid omtrent de identiteit van de ondertekenaar) of de integriteit van het document (d.i. de controle op eventuele wijzigingen aan het document).

 

De geavanceerde electronische handtekening:

  Een geavanceerde elektronische handtekening beveiligt uw bericht of document met een code (versleuteld). Het is dus een digitale handtekening in de vorm van een unieke code, die gekoppeld is aan de afzender (een persoon).

 

De gekwalificeerde electronische handtekening:

 De gekwalificeerde elektronische handtekening beveiligt uw bericht of document met een gekwalificeerd certificaat (extra beveiliging en controle).

 

Juridisch gaat men er van uit dat elke vorm van handtekening rechtsgeldig is. Nergens, niet in de wetgeving en ook niet in het RIZIV, staat gepreciseerd welke vorm van handtekening vereist is voor de ondertekening van medische documenten.

Medisch deontologisch is het aangewezen dat de arts gebruik maakt van de handgeschreven handtekening, de geavanceerde electronische handtekening of de gekwalificeerde electronische handtekening.

Bij twijfel over de echtheid van een handtekening kan de derde ontvanger contact opnemen met de betrokken ondertekenaar (arts). Deze mag echter geen gegevens mededelen over de betrokken patiënt en enkel de echtheid van de handtekening bevestigen of ontkennen.