Ziekteverzuim problematisch? Bereken online

Onafhankelijkheidsverklaring

De controlearts is verplicht, bij het uitvoeren van een controleopdracht, telkens een verklaring van onafhankelijkheid te ondertekenen. Hierbij verklaart hij zijn opdracht volledig onafhankelijk van de werkgever en de werknemer uit te voeren. Hij mag dus niet de huisarts van de werknemer zijn en ook niet de preventieadviseur of arbeidsgeneesheer van de werkgever.

Iedere geneesheer die controle-opdrachten voor Omecon uitvoert, verklaart zich akkoord met dit onafhankelijkheidsprincipe. Omecon van haar kant ziet erop toe dat dit strikt gerespecteerd wordt.